Poniedziałek, 18 Marca 2019 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie


Aktualności

Komunikat - dojazd do siedziby WORD Olsztyn

MPy, 13.03.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą przebudową ulicy Towarowej, od dnia 15 marca 2019 r. do odwołania, dojazd do siedziby WORD będzie przebiegał przez plac manewrowy.
Mapka tymczasowego dojazdu do WORD Olsztyn
Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

MPy, 21.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;
  2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@word.olsztyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ustawy o kierujących pojazdami z 18.05.2017r. (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn. zm.) - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez 50 lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa o kierujących pojazdami z 18.05.2017 r.).

Ważna informacja

MPy, 21.05.2018 r.

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia wszelkie sprawy związane ze złożeniem dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustaleniem terminu egzaminu państwowego muszą być załatwiane osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wzór upoważnienia do pobrania i wydrukowania (format A5, PDF)

Odnośnik do materiałów na temat skrzyżowań z komunikacją tramwajową

Najbliższe soboty egzaminacyjne

16 marca 2019 r.


Odnośnik do usługi sprawdzania punktów karnych on-line (nowe okno)

Banner akcji weź paragon

Herb Samorządu W-M
poznaj lepiej nasz region
odnośnik do strony Samorządu W-M na facebook.com  odnośnik do kanału Samorządu W-M na youtube.com

Umów się na egzamin
on-line
(wymaga płatności w systemie Info-Car)

Logo InfoCar  Rezerwuj termin

Kontakt z nami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Olsztynie


ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów
i Egzaminatorów

tel. 89 538-11-80
egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

tel. 89 538-11-90
szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-40
fax 89 538-11-35
sekretariat@word.olsztyn.pl

Odnośnik do materiałów WORD Olsztyn na stronie telewizji kopernik.tv (nowe okno) Odnośnik do Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium BRD (nowe okno)
Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017